Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn. Deze is te bereiken via het keuzemenu van de praktijklijn (KEUZE 2).

De receptenlijn is 24 uur per dag beschikbaar. De medicatie ligt na 2 werkdagen klaar bij de apotheek.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Een consult is alleen mogelijk op afspraak. U kunt daarvoor contact opnemen met de assistente. Houdt u er rekening mee dat een consult 10 minuten duurt. Als u met meerdere personen of een wat tijdrovendere klacht komt, meldt dit dan bij het maken van een afspraak, zodat hiermee in de planning rekening gehouden kan worden. Doet u dit niet, dan kan de huisarts u vragen een vervolgafspraak te maken. Dit om wachttijden te voorkomen.

De praktijk van dokter Woudenberg heeft een inloopspreekuur van 8.00 – 9.00 uur. Dit is alleen voor zijn eigen patiënten.
Per 8 augustus 2019 is het telefonisch spreekuur bij iedere arts vervallen. Als u een vraag voor één van de huisartsen heeft, wilt u die vraag dan aan de assistente doorgeven? De assistente of de huisarts zal u dan op een later moment terugbellen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Coronavirus: actuele informatie

De landelijk genomen maatregelen waaronder onder andere het 1,5 meter afstand houden, lijken effect te hebben voor verminderen van spreiding van het coronavirus.  

 

Wat moet u doen wanneer u klachten heeft die bij het coronavirus passen. 

Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius): 
Blijf thuis en ziek uit. 

Dit geldt ook als u benauwdheidsklachten erbij heeft.

Bel de huisarts als u zieker wordt of u medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als u hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel eerst de huisarts.

Heeft u 24 uur geen klachten meer, dan mag u weer naar buiten.

 

Spreekuur

De praktijken hebben besloten ter voorkoming van uitbreiding besmetting niet iedereen meer met andere klachten op de praktijk te zien. Het inloopspreekuur van dokter Woudenberg is tijdelijk komen te vervallen.

De urgente dringende problemen worden gewoon afgehandeld. De problemen die kunnen wachten of telefonisch kunnen worden afgehandeld laten wij niet naar de praktijk komen. Wij zien in principe niet alle patiënten meer in onze praktijk, alleen bij uitzondering en na overleg met de huisarts. Alle niet-acute en planbare zorg wordt uitgesteld tot nader bericht.

De praktijkondersteuner zal u telefonisch benaderen om de afspraak te verzetten of het consult telefonisch af te handelen.

Waar mogelijk wordt u telefonisch geholpen door de assistente of de huisarts. En waar noodzakelijk wordt er gewoon wel op praktijk een afspraak gemaakt. Wij willen u als patiënt vragen om hier rekening mee te houden en vragen u om niet urgente zaken voor een later tijdstip te bewaren.

 

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?
Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van uw werkgever, de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.

 

Actuele informatie en richtlijnen over het coronavirus

www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus en www.rivm.nl/coronavirus

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Niet uit u zelf naar de praktijk komen!

In verband met het coronavirus is er beperkt spreekuur. Het inloopspreekuur van dokter Woudenberg is hierdoor tijdelijk komen te vervallen. Houdt rekening mee dat het niet altijd mogelijk is om een afspraak bij eigen huisarts op dezelfde dag te krijgen. 

Kom niet naar de praktijk tenzij u telefonisch een afspraak heeft gemaakt met een van de assistente. Voor herhaalrecepten, verwijsbrieven of andere vragen kunt u ook telefonische contact opnemen.

Wanneer u een afspraak heeft graag alleen komen, mits uzelf begeleiding nodig heeft of het om uw kind gaat. 

De praktijkondersteuners hebben telefonisch spreekuur. U zal zelf door uw eigen praktijkondersteuner telefonisch benaderd worden.

Openingstijden

Vakantie en Waarneming

De betreffende huisartsenpraktijk is de volgende periode gesloten wegens vakantie of nascholing. Wanneer de praktijk gesloten is, is er altijd een waarnemend huisarts beschikbaar. U dient te allen tijde vooraf telefonisch contact op te nemen met de waarnemend huisarts.

Bij afwezigheid van dokter Woudenberg is er GEEN inloopspreekuur. 

 

Planning 2020

Praktijk Periode Waarneming
Brands & Lathouwers Brands: Lathouwers
  Lathouwers: 13 t/m 31 juli Brands
Cools 3 t/m 21 augustus van Veen
van Veen 13 t/m 31 juli Cools
van Dam 13 t/m 24 juli Woudenberg
Woudenberg 22 t/m 26 juni van Dam

 

Medewerkers

G.H.Q. Brands
Huisarts
L. Lathouwers
Huisarts
R. Cools
Huisarts

Afwezig op dinsdagmiddag

K.I. van Dam
Huisarts

Afwezig op woensdagmiddag

N.P. Woudenberg
Huisarts

Afwezig op dinsdagmiddag

J.A. van Veen
Huisarts

Afwezig op donderdagmiddag

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent