« terug naar vorige pagina

Tip of klacht

Een goed contact met de huisarts en de praktijkmedewerkers vinden wij voor de kwaliteit van uw zorg heel belangrijk. Bent u niet tevreden over de geboden zorg of heeft u een klacht, bespreek dit dan met uw huisarts. Ook als de klacht over een praktijkmedewerker of een waarnemer gaat.

Mocht u er samen niet goed uitkomen dan kunt u een klachtenformulier invullen. Deze is bij de balie van de huisartsenpraktijk verkrijgbaar of u kunt de volgende link downloaden; Klachtenformulier Huisartsen Piushaven

Na ontvangst van het klachtenformulier sturen wij u hiervan binnen 72 uur een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw klacht door de interne klachtenfunctionaris in behandeling genomen, waarna u binnen 3 weken op de hoogte wordt gesteld en/of uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris dan kunt u terecht bij de geschillencommisie SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg www.skge.nl) waarbij wij zijn aangesloten.

Hierbij kunt u de klachtenregeling inzien;