« terug naar vorige pagina

Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg

Senioren worden steeds ouder en onder invloed van veranderingen in de ouderenzorg blijven steeds meer senioren met problematiek thuis wonen. Dit zorgt voor dubbele vergrijzing. Deze groep mensen lijden vaak aan verschillende aandoeningen tegelijk en gebruiken vaak veel medicatie die door meerdere artsen (huisarts, specialist) zijn voorgeschreven. Rond de zorg van deze groep mensen zijn vaak veel verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk!

De praktijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol bij deze kwetsbare groep mensen. Deze wordt ingezet om deze complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren.

De praktijkverpleegkundige bezoekt kwetsbare senioren van 75 jaar en ouder. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. De focus ligt bij de ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg. De praktijkondersteuner werkt naast de huisarts in de zorg aan ouderen met fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid als aandachtsgebied. 

 

Wat doet de praktijkverpleegkundige Ouderenzorg?

De praktijkverpleegkundige nodigt u uit voor een gesprek, samen met de partner, mantelzorger, kinderen, contactpersoon. Dit gesprek vindt meestal plaats bij u thuis. Onderwerpen die besproken worden tijdens het huisbezoek zijn onder andere medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten/netwerk. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten.

Wat gebeurt er na het gesprek?

De praktijkverpleegkundige bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de praktijkverpleegkundige of inzet van andere zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, ergotherapie, diëtiste of andere welzijnsorganisatie.

In onze praktijk zijn twee Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg werkzaam:

  • Adri Bus vd Berg. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.
  • Ilona Oerlemans. Zij werkt op dinsdagmiddag.

Heeft u vragen voor de praktijkverpleegkundige dan neemt u contact op met de assistente van uw eigen huisarts. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.