« terug naar vorige pagina

POH Ouderen

Door de vergrijzing neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. Dit zijn mensen die, meestal door ziekte of aftakeling, steeds meer het vermogen verliezen om zich geestelijk of lichamelijk staande te houden. Deze kwetsbaarheid wordt vaak nog extra versterkt doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Deze groep mensen leiden vaak aan verschillende aandoeningen tegelijk, gebruiken vaak veel medicatie die vaak door meerdere artsen (huisarts, specialist) zijn voorgeschreven en rond de zorg van deze groep mensen zijn vaak veel verschillende hulpverleners of instanties betrokken. Goede onderlinge afstemming is daarbij erg belangrijk.

De praktijkondersteuner Ouderen heeft een belangrijke rol bij deze kwetsbare groep mensen. Deze wordt ingezet om deze complexe problematiek goed in kaart te brengen en om de zorg indien nodig beter te coördineren.

De praktijkondersteuner Ouderen, bezoekt mensen van 75 jaar en ouder. Tijdens het huisbezoek wordt besproken hoe het met de oudere gaat. De focus ligt bij de ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg. De praktijkondersteuner werkt naast de huisarts in de zorg aan ouderen met fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid als aandachtsgebied. 

 

Wat doet de POH Ouderen?

De praktijkondersteuner nodigt u uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt meestal plaats bij u thuis. Onderwerpen die besproken worden tijdens het huisbezoek zijn onder andere medicijngebruik, vergeetachtigheid, bewegen, vallen, vervoer, zelfzorg en sociale activiteiten. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45-60 minuten.

Wat gebeurt er na het gesprek?

De praktijkondersteuner bespreekt met de huisarts wat er uit de bezoeken naar voren is gekomen. Naar aanleiding van het gesprek wordt bepaald of verdere begeleiding van de POH Ouderen of inzet van andere zorgverleners nodig is. Hierbij kunt u denken aan een thuiszorgorganisatie, fysiotherapeut, diëtiste of andere welzijnsorganisatie.

 

Onze POH Ouderen werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Heeft u vragen voor de praktijkondersteuner dan neemt u contact op met de assistente.